Meniu
Cos

Protectia Datelor - GDPR


Protectia Datelor cu Caracter Personal

CleanKasa a adoptat regulamentul UE 2016/679,  cunoscut ca GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protectia datelor personale si colecteaza datele cu caracter personal doar in temeiul si in conditiile prevazute de acest regulament.

Regulamentului General (UE) 2016/679 - termeni:

„date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

„restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

„persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

„parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

„consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

SC Kasa WebMedia S.R.L. prelucreaza datele personale colectate in temeiul incheierii si executarii contractelor cu clientii, in vederea realizarii intereselor legitime in relatie cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor.

Scopurile colectarii datelor sunt: informarea utilizatorilor/clientilor (cumparatorilor) privind situatia contului lor, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei utiliziatorul/clientul a luat la cunostinta faptul ca ii sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparenta informatiilor, a comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor sale;

- dreptul la informare si acces la datele sale cu caracter personal, - dreptul la rectificare si dreptul la stergerea datelor;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii;

- dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul la opozitie;

- dreptul de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat;

- dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate sau pentru orice intrebare legata de modul in care datele cleintilor/utilizatorilor sunt utilizate ori daca unele dintre datele despre acestora sunt incorecte, acestia pot adresa cu cerere scrisa, datata si semnata catre SC Kasa WebMedia SRL.

Informatiile pe care le furnizeaza vor fi utilizate si stocate doar in scopul pentru care au fost furnizate, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preintampina incalcarea securitatii sistemelor, si pentru respectarea legii si a termenilor nostri contractuali.

Prelucram datele personale (date legate de comenzi si tranzactii, date de identificare, date pe care ni le oferita clientii/utilizatorii sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a putea livra produse si servicii) – in general pentru furnizarea de bunuri si servicii, pentru a interactiona cu clientii/utilizatorii, pentru a le transmite, cu acordul lor, detalii despre activitatea, produsele si promotiile noastre.

Prelucrarea datelor personale are loc:

a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care clientii/utilizatorii l-au incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

d) in virtutea interesului nostru legitim.

Stocarea datelor personale:

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale, in conformitate cu politica noastra interna privind retentia datelor.

Daca esti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne vei informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Folosim cookie-uri si alte tehnologii similare pentru a imbunatati experienta de navigare si functionalitatea site-ului nostru. Afla mai multe detalii in sectiunea Politica de Confidentialitate. Apasand Accept sau navigand pe acest site, esti de acord sa permiti colectarea de cookie-uri sau tehnologii similare.